Koperkeuze

Bij de nieuwbouw van woningen is de keuze van de keuken en de badkamer veelal aan de koper. Met betrekking tot kozijnen, deuren en hang & sluitwerk, kan dit nu eveneens worden aangeboden. De behoefte bij de consument om de (nieuwe) woning in te richten naar eigen smaak neemt toe.

In plaats van eerst de opdekdeuren te plaatsen waarna t.z.t. wordt overgegaan tot het vervangen ervan door stijldeuren, is het per saldo altijd voordeliger om dit direct bij de nieuwbouw te doen.

Bouwbedrijven die beoogde kopers-keuze willen aanbieden aan de kopers van woningen kunnen daarvoor terecht bij Veldmans T.H.O. Van tevoren wordt met de aannemer het gehele traject qua organisatie, financiële afwikkeling en montage, besproken en vastgelegd.
Er kan gebruik worden gemaakt van een programma waarmee het gehele traject van keuze van deuren, kozijnen en hang & sluitwerk t/m de montage wordt geregeld. Ter ondersteuning is er een showroom beschikbaar waar de koper terecht kan voor de keuze van de gewenst producten.


De voordelen voor het bouwbedrijf en/of projectontwikkelaar zijn:

  • Aan de koper kan in de verkoopfase een grotere keuze worden voorgelegd
  • Inkoop van producten en montage bij één partij
  • Minder aandacht en zorg gedurende de uitvoeringsfase
  • Geringere kans op faalkosten
  • Hogere kwaliteitsgarantie